TỎA SÁNG Á ĐÔNG

1.900.000

Thời gian: 3h

  • Xông hơi khô, ướt và ngâm hồ Jacuzzi  
  • Liệu pháp  Thư giãn Pealrsense 90 phút
  • Chăm sóc da mặt trắng sáng 90 phút

ĐĂNG KÝ